ผทภ.4 ร่วมงานสัมมนา All Korean Executives Need to Know about Doing Business in Thailand

23 มกราคม 2563

               คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมงานพร้อมทั้งบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ BOI โดนมีนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดและนำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ของบีโอไอในงานสัมมนา All Korean Executives Need to Know about Doing Business in Thailand จัดโดยบีโอไอ ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายคิม ฮย็อนแทน Director General แห่ง KOTRA Bangkok และนายคิม โดซูน ประธานหอการค้าเกาหลี - ไทย ร่วมกล่าวปาฐกถาด้วย
 
               ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อควรรู้สำหรับผู้บริหารเกาหลีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องข้อควรระวังในการในสิทธิและประโยชน์ด้านอากรนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบของบีโอไอ กฎระเบียบด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบีโอไอ สำนักงาน EEC หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน
 
               ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเกาหลีในพื้นที่ภาคตะวันออก และสมาชิกหอการค้าเกาหลี - ไทย เข้าร่วมกว่า 160 ราย