BOI e-Journal ฉบับที่ 3/2563 มาตรการบีโอไอ รับมือโควิด-19

30 เมษายน 2563

“BOI e-Journal” ฉบับที่ 3/2563
 
ธีม “มาตรการบีโอไอ รับมือโควิด-19”

 
** ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน **
 
► มาตรการบีโอไอ รับมือผลกระทบโควิด-19
 
► บีโอไอเร่งกระตุ้นการลงทุน ครอบคลุมทุกกลุ่มนักลงทุน
 
► จีเนียส เจเนติกส์ สร้างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
 
► บริหารดอทคอม เทคโนโลยีเพื่อเอสเอ็มอี
 

คลิกอ่านรายละเอียดได้ตาม Link ด้านล่าง
 

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2020/03/index.html