ข่าวจาก BOI

บีโอไอ ให้ความสำคัญและปรับปรุงเงื่อนไข โดยเฉพาะในกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนมาโดยตลอด เพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมดุลและยั่งยืน 18 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอ ให้ความสำคัญและปรับปรุงเงื่อนไข โดยเฉพาะในกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนมาโดยตลอด เพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมดุลและยั่งยืน

บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ

SOURCING บริษัท Daiichi Industrialจากประเทศญี่ปุ่น 08 กุมภาพันธ์ 2565

SOURCING บริษัท Daiichi Industrialจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Chiller Machine และ Heat Exchanger Machine by Rubber ต้องการหาผู้ร่วมทุน หรือตัวแทนจำหน่าย * บริษัทที่สนใจสามารถส่ง Company Profile มาได้ที่ คุณสรรค์สรวง กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย E-mail: sansuang@boi.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-553-8111 ต่อ 8353

​บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-ธันวาคม 64) 04 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-ธันวาคม 64) -มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,674 โครงการ มูลค่าลงทุน 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 59 % -คำขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ลงทุนสูงสุด -เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 104,490 ล้านบาท -อุตสาหกรรมการแพทย์ 62,170 ล้านบาท -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 48,410 ล้านบาท **การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยื่นขอบีโอไอ มูลค่าลงทุน 455,331ล้านบาท

​มติบอร์ดบีโอไอ วันที่ 3 ก.พ. 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565

มติบอร์ดบีโอไอ วันที่ 3 ก.พ. 2565 พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 1.ปรับมาตรการส่งเสริมลงทุนภาคเกษตรผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาค 2. ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูง 6.4 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมาย – BCG หนุนขยายตัวเพิ่ม

มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ 28 มกราคม 2565

มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

หน้า 4 / 34