ข่าวจาก BOI

บีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) บีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหก 30 มิถุนายน 2565

บีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ทิศทางของเศรษฐกิจไทย หลังยุคโควิด-19 23 มิถุนายน 2565

ทิศทางของเศรษฐกิจไทย หลังยุคโควิด-19 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการวางอนาคตของประเทศ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป จะต้องอาศัยการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพและการแข่งขันของไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ , The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA) Asia Pacific 23 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้ให้การต้อนรับ Ms.June Ko, Executive Director, The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA) Asia Pacific เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเตรียมการจัดประชุมใหญ่ IAAPA APAC Trade Summit 2022 ที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม 2565

บอร์ดบีโอไอเคาะโครงการลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ลุยรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน เพิ่มแรงจูงใจผลิตแบตเตอรี่อีวีเว้นภาษี 5 ปี ปลดล็อคถือครองที่ดินดึงลงทุนต่างชาติ 15 มิถุนายน 2565

บอร์ดบีโอไอเคาะโครงการลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ลุยรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน เพิ่มแรงจูงใจผลิตแบตเตอรี่อีวีเว้นภาษี 5 ปี ปลดล็อคถือครองที่ดินดึงลงทุนต่างชาติ

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” 12 พฤษภาคม 2565

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”

ขอเชิญฟังสัมภาษณ์วิทยุ "SUBCON Thailand 2022" งานแสดงอุตสาหกรรม ผู้ซื้อพบผู้ขาย 12 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญฟังสัมภาษณ์วิทยุ "SUBCON Thailand 2022" งานแสดงอุตสาหกรรม ผู้ซื้อพบผู้ขาย โดย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ

หน้า 4 / 38