ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผทภ. 4 ร่วมพิธีเปิดโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero 25 เมษายน 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผทภ. 4 ร่วมพิธีเปิดโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรม BCG Startup Investment Day 11 มีนาคม 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และนายศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรม BCG Startup Investment Day โดยจะจัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid Event

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) 10 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop)

2 มีนาคม 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผอ.กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Kim Hyun Tae, Director-General, KOTRA Bangkok 02 มีนาคม 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Kim Hyun Tae, Director-General, KOTRA Bangkok ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลเกาหลีประจำประเทศไทย และ Ms. Lee, Jungju, Commercial Attache สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ โดยได้ร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนจากเกาหลีใต้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอนาคต

งานแถลงข่าวการจัดงาน SUBCON THAILAND EEC Edition 2022 และงาน Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MIRA) 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทองผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน SUBCON THAILAND EEC Edition 2022 และงาน Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MIRA) ณ สวนลอยฟ้า ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผทภ.4 ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 17 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีการหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนและการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่

หน้า 2 / 31