ข่าวจาก BOI

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563 04 มิถุนายน 2563

มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 27 พฤษภาคม 2563

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประกาศ และคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563

ประกาศ และคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563

​บีโอไอผนึกแบงก์รัฐ แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 20 พฤษภาคม 2563

​บีโอไอผนึกแบงก์รัฐ แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบรรเทาผลกระทบโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน 07 พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน

หน้า 5 / 15