ผทภ.4 ร่วมงาน Grand Opening บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

09 มกราคม 2563

               คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ร่วมงาน Grand Opening บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง 
 
               บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ ชนิดยางเรเดียลสำหรับรถยนต์ทั่วไป (Passenger Car Radial) และยางสำหรับรถโดยสารและบรรทุก (Truck Bus Radial) โดยใช้วัตถุดิบเป็นยางธรรมชาติในประเทศทั้งสิ้นประมาณ 35,398 ตัน/ปี ซึ่งเป็นการสนับสนุนใช้วัตถุดิบยางในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล