ข่าวจาก BOI

​“BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563 “มาตรการอีอีซี สร้างบุคลากร ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย” 01 มิถุนายน 2563

​“BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563 “มาตรการอีอีซี สร้างบุคลากร ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย”

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 27 พฤษภาคม 2563

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประกาศ และคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563

ประกาศ และคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563

​บีโอไอผนึกแบงก์รัฐ แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 20 พฤษภาคม 2563

​บีโอไอผนึกแบงก์รัฐ แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบรรเทาผลกระทบโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน 07 พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน

มาตรการบีโอไอรับมือผลกระทบโควิด-19 07 พฤษภาคม 2563

มาตรการบีโอไอรับมือผลกระทบโควิด-19

หน้า 1 / 11