ข่าวจาก BOI

บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 725,000 คันภายในปี 2030 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV 26 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 725,000 คันภายในปี 2030 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV

​Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding 24 พฤศจิกายน 2564

Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง Company Profile แนะนำบริษัทได้ที่ คุณณชนก กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย Email: nachanok@boi.go.th Tel: 02-5538436

​บริษัท Ohashi inc. บริษัทฯ ผลิต & ขาย นำเข้า / ส่งออก อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น 23 พฤศจิกายน 2564

บริษัท Ohashi inc. บริษัทฯ ผลิต & ขาย นำเข้า / ส่งออก อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับ Transmission หากสนใจติดต่อ อัจฉราพรรณ E-mail: addcharapun@boi.go.th โทร 02 553 8111 ต่อ 6111

​BOI สนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใน SET และ Mai 22 พฤศจิกายน 2564

BOI สนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใน SET และ Mai คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงเงินทุน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้น CIT เพิ่ม 100% สําหรับมูลค่าการลงทุน (ไม่รวมต้นทุนที่ดินและทุนหมุนเวียน) เงื่อนไขที่สําคัญ • โครงการที่ได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการขาย BOI สามารถนําไปใช้เพื่อรับแรงจูงใจแม้ว่าพวกเขาได้เริ่มสร้างรายได้แล้ว หากยังมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ที่ถูกต้อง • โครงการที่เสนอต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ mai ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อมาตรการจูงใจนี้ ต้องส่งใบสมัครภายในวันทําการสุดท้ายของปี 2022

​BOI ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการเป็นดิจิทัลโดยการประกาศมุ่งเน้นใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 22 พฤศจิกายน 2564

BOI ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการเป็นดิจิทัลโดยการประกาศมุ่งเน้นใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล BOI วางแผนที่จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลใหม่ภายใต้แนวคิดเดียวคือ “การพัฒนาซอฟต์แวร์, Digital Services Platform หรือ Digital Content” โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้บังคับ - โครงการที่เสนอต้องมีเงินเดือนสําหรับบุคลากร IT ของไทยอย่างน้อย 1.5 ล้านบาทต่อปี - โครงการที่เสนอจะต้องมีการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล หรือ digital content ในประเทศไทย - โครงการที่เสนอได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่ใช้แล้ว

ใบสมัครสําหรับ BOI การส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียน 19 พฤศจิกายน 2564

ใบสมัครสําหรับ BOI การส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียน ด้วยกิจกรรมใหม่ ๆ เช่น โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พึ่งพา กิจกรรมวิจัยทางคลินิก โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) สูงสุด 8 ปี ข้อมูลจาก: ฝ่ายการตลาดการลงทุนต่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

หน้า 1 / 28