ภาพกิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากท่าเรือคิตาคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

03 กุมภาพันธ์ 2563

                คุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากท่าเรือคิตาคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จัดนำคณะมาโดย ท่าเรือแหลมฉบัง (ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือคิตาคิวชู เป็นท่าเรือพี่น้อง เนื่องจากได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่าเรือพี่น้องกันมาแล้ว) พร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ​ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4