ผทภ.4 ร่วมเป็นวิทยากร ในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME

18 กุมภาพันธ์ 2563

                  คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เข้าร่วมงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME หัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program) คพอ. รุ่นที่ 365 จังหวัดชลบุรี” ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                  ทั้งนี้ คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา “การให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs” ในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ นี้เป็นอย่างมาก