​ภาพกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่ ของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

25 กุมภาพันธ์ 2563

                    บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตรถยนต์ “มิตซูบิชิ” ในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตรวมถึงยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพในการผลิต การประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มการก่อสร้าง ณ โรงพ่นสีเป็นพื้นที่แรก และบริษัทฯ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงาน 1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ทั้งนี้คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และคุณรุ่งทิพย์ ไพรศิริ พนักงานส่งเสริมการลงทุน ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่ในครั้งนี้ด้วย