ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.4

26 มีนาคม 2563

♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.4 

 

คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4


สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี