มาตรการบีโอไอรับมือผลกระทบโควิด-19

07 พฤษภาคม 2563

มาตรการบีโอไอรับมือผลกระทบโควิด-19

 

​               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE)
 
​               รัฐบาลจึงต้องหามาตรการเพื่อเพิ่มความมั่นคงของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งภาคการแพทย์และประชาชนทั่วไปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 
​               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์อยู่แล้ว จึงได้เพิ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ โดยมาตรการต่างๆ นี้ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดบีโอไอแล้วเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
 

               รายละเอียดเพิ่มเติม  ►  Click

 

ที่มา: BOI e-Journal ฉบับที่ 3/2563