​“BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563 “มาตรการอีอีซี สร้างบุคลากร ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย”

01 มิถุนายน 2563

“BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563
“มาตรการอีอีซี สร้างบุคลากร ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย”

 
♦ เนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ ♦

► มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563
► จีน... ความโชคดีบนความโชคร้ายจากวิกฤติโควิด-19
► ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน จากออสเตรียพร้อมลงทุนเพิ่มในไทย
► SMEs ไทย ร่วมออกบูธ งาน TIIE ประเทศญี่ปุ่น
 
อ่านรายะละเอียดตาม Link นี้

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2020/04/index.html