ภาพกิจกรรมร่วมงาน EXIM MOBILE CLINIC

28 สิงหาคม 2563

               คุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงาน EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก 2563 จัดโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง 

               โดยในงาน EXIM MOBILE CLINIC มีการให้คำปรึกษาในด้านการเงิน การตลาด และนวัตกรรม แก้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ และมีการอบรมเรื่อง Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนในเว็บไซต์ THAITRADE.COM อีกด้วย