คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

23 กันยายน 2563

                เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้
 
► 1. นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
        ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

► 2. นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
        ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป