​ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การทำงานเป็นทีม" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : BOI

08 ตุลาคม 2563

               คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การทำงานเป็นทีม" ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงประสบการณ์การทำงาน BOI พร้อมทั้งคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ บรรยายสรุปภาพรวมบทบาทและหน้าที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และสถิติภาพรวมอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก
 
               ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปการดำเนินงานท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต (เฟส 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (BOI แหลมฉบัง)