ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะนักลงทุนไทยภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา การลงทุนไทยในต่างประเทศ

03 ธันวาคม 2563

                  วันที่ 3 ธค. 63 ผทภ. 4 (นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล) ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนไทยภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา การลงทุนไทยในต่างประเทศ หลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ” (Thai Overseas Investment Support Center : TOISC) รุ่นที่ 18 และที่ปรึกษาของโครงการบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด เข้ารับฟังข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ การลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระบบโลจิสติกส์ และ  การบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องระยอง ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4