ผทภ.4 ร่วมเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

29 ธันวาคม 2563
                     เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณบังอร ฐิตะไพศาผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และคณะฯ ร่วมเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม  ซึ่งต่อยอดจากแนวคิด  KUBOTA (Agri) Solutions  หรือ KAS เกษตรครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า บนพื้นที่ 220 ไร่ ณ  ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั้งส่วนอาคารนิทรรศการ และ 9 โซน เน้นการฝึกประสบการเกษตรสมัยใหม่ สร้างประสบการณ์จริงใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร ให้ทุกคนเข้าถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรและภาคเกตรกรรมเติบโตมั่นคงและยั่งยืน