บีโอไอ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยจาก Mr. Tetsu Shiozaki ประธานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ ประเทศไทย

03 กุมภาพันธ์ 2564