ส่องอุตสาหกรรมการแพทย์ปี 2563 ยื่นขอบีโอไอทะลุ 2.2 หมื่นล้านบาท

11 มีนาคม 2564
ปี 2563 อุตสาหกรรมทางการแพทย์มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเปรียบเทียบกับปี 2562 
จำนวน 82 โครงการ เพิ่มขึ้น 177%
มูลค่าการลงทุน 22,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165%
ในจำนวนนี้มี 2 หมวดกิจการที่น่าสนใจ คือ 
หน้ากากอนามัย ยื่นขอรับส่งเสริม 31 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,291 ล้านบาท 
ถุงมือยางทางการแพทย์ ยื่นขอรับส่งเสริม 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 15,319 ล้านบาท