บีโอไอ ไทเป ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Opportunity for Machinery and EV Industries Hybrid Webinar”

11 มีนาคม 2564
บีโอไอ ไทเป ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ 
หัวข้อ “Thailand Investment Opportunity for Machinery and EV Industries Hybrid Webinar”  
โอกาสการลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรม Machinery และ EV
 สถานะ EV ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
 แบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในประเทศไทย โดยประธานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แนวหน้าของไต้หวัน
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 
เวลา 13:30 น. - 15:00 น. (ตามเวลาไทย)
เวลา 14:30 น. - 16:00 น. (ตามเวลาไต้หวัน)
สนใจลงทะเบียนได้ที่:  https://reurl.cc/9ZVazY
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยาย: อังกฤษ, จีน 
ผู้เข้าฟังจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วม Webinar ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม taipei@boi.go.th 
 +886 2 345 6663.