บีโอไอ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) และ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์

16 มีนาคม 2564
บีโอไอ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) และ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ 

หัวข้อ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
 เวลา 09:30 น. - 12:00 น.

สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3chcL4u

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
wasupol@boi.go.th, addcharapun@boi.go.th
☎ 0 2553 8386, 0 2553 8111 ต่อ 6111