บีโอไอ ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “The 7th Thai-Belgian Business Forum ในหัวข้อ “Thailand’s Post COVID-19 Investment & Economic Outlook” เพื่อรับทราบถึงโอกาสทางด้านการทำธุรกิจ และการลงทุนในประเทศไทย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

22 มีนาคม 2564
บีโอไอ ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “The 7th Thai-Belgian Business Forum ในหัวข้อ “Thailand’s Post COVID-19 Investment & Economic Outlook” เพื่อรับทราบถึงโอกาสทางด้านการทำธุรกิจ และการลงทุนในประเทศไทย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาไทย
บรรยายผ่าน ZOOM Webinar (เป็นภาษาอังกฤษ)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_hE5At3tfQhmNSdpeWG4ekQ