การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เตรียมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

23 มีนาคม 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เตรียมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้มีการตั้งบริษัท EGAT Innovation Holding จำกัด เพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟ้ฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เตรียมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้มีการตั้งบริษัท EGAT Innovation Holding จำกัด เพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟ้ฟ้า เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เทคโนโลยี 5G รวมถึงเปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อขายเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) เพื่อสนับสนุนการลงทุนใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ทั้งนี้ กฟผ.ที่ได้วิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ พร้อมผลักดันธุรกิจใหม่ของ กฟผ. ภายใต้ EGAT EV Business Solutions โดยเปิดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ที่สร้างความสะดวกให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยความรวดเร็วในการชาร์จไฟแบบ DC Fast Charge ที่จ่ายไฟได้ 120 kW ภายในเวลา 15–30 นาที
รวมทั้งมีการชาร์จแบบ AC Normal Charge ที่ชาร์จและรองรับรถยนต์ EV ได้ทุกค่าย รวมถึงมุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับรถ EV ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยการใช้เครื่องชาร์จคุณภาพสูง ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ตลอดการเดินทาง