การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสการเติบโตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย และสิทธิประโยชน์การลงทุน ผลักดันเศรษฐกิจไทย”

23 มีนาคม 2564
สมัครด่วน 
ฟรี สัมมนาออนไลน์ เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดทข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
พบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสการเติบโตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย และสิทธิประโยชน์การลงทุน ผลักดันเศรษฐกิจไทย”  และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/30TyB8P
ข้อมูลเพิ่มเติม www.subconthailand.com