ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “โรงงานยุคใหม่กับเทรนด์การก่อสร้างแห่งอนาคต” โรงงานไทยต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร?

23 มีนาคม 2564
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนา  ในหัวข้อ “โรงงานยุคใหม่กับเทรนด์การก่อสร้างแห่งอนาคต”
โรงงานไทยต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร? เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตกำลังจะเปลี่ยนแปลง วันที่ 1 เมษายน เวลา 14.00-16.00 น  
พร้อมเจาะลึกประเด็นและเทรนด์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรง อาทิ:
- การพัฒนาระบบโรงงานสีเขียวด้วยสมาร์ทโซลูชั่น
- ยกระดับประสิทธิภาพโรงงานด้วยเทคโนโลยี IoT, Robotics และ AI
- นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐฯ
- แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
- แนวโน้มของธุรกิจอสังหาฯ การก่อสร้าง และความท้าทายในอนาคต
*** ดูโปรแกรม Virtual Conference: http://bit.ly/ftcconfprogram
*** ลงทะเบียนเข้าร่วม Virtual Conference: http://bit.ly/ftcconregis