กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผย ข้อมูลธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) ประกอบด้วยเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง มีการการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564

16 เมษายน 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผย ข้อมูลธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) ประกอบด้วยเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง มีการการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง รวม 1,137 ราย ทุนจดทะเบียน 2,619.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 จำนวน 1,369 ราย เติบโตลดลงคิดเป็น 16.95% และมูลค่าทุนจดทะเบียนลดลงจาก 3,516.83 ล้านบาท คิดเป็น 25.51% โดย 67.19% เป็นการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 764 ราย

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัด ในเขตEEC มีนิติบุคคลคงอยู่ ณ 28 ก.พ. 2564 จำนวน 73,645 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1.97 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนสูงสุดยังเป็นกลุ่มก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ แต่มีกลุ่มที่น่าสนใจซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเพิ่มหนึ่งใน 3 คือ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสาร หรือ โลจิสติกส์