สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการใช้งานในระบบงาน eMT และ RMTS Online

19 เมษายน 2564
สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการใช้งานในระบบงาน eMT และ RMTS Online
สามารถติดต่อหน่วยงาน CSU ได้ที่
โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 700 
อีเมล : csu@ic.or.th