ประกาศเลื่อนงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021

26 เมษายน 2564

ประกาศเลื่อนงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คณะผู้จัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางผู้จัดงานจึงเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 22 ถึง 25 กันยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา
 ดูรายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/2RYVp5W
www.subconthailand.com
Tel. 02-036-0500