บีโอไอ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

03 พฤษภาคม 2564
บีโอไอ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน 
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19


ส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับส่งเสริมฯ 
คลิก https://doc.boi.go.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่าน Line OpenChat: e-Submission
คลิก https://bit.ly/38FRe4O
เพื่อไม่พลาดการติดต่อ