“5พิกัด”ทำเลทองอสังหาฯอีอีซี

05 พฤษภาคม 2564

“5พิกัด”ทำเลทองอสังหาฯอีอีซี

ราคาที่ดินในพื้นที่ EEC มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการจัดรายการส่งเสริมการขายทำให้ยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยถึง ปี 2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวติดลบถึง -6.0 % โดยภาวะอุปทานของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง โดยการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลง21.8% และการขอใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัยลดลง20.9% 

ขณะที่อุปสงค์ที่อยู่อาศัยจากหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ก็ลดลง12.1% เช่นกัน แต่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น0.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดหดตัวในเชิงปริมาณ แต่กลับทรงตัวในเชิงมูลค่า สะท้อนให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์มีราคาสูงขึ้น โดยในปี 2563 มีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.23 ล้านบาท 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะราคาที่ดินในพื้นที่ EEC มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยนำที่อยู่อาศัยมาลดลราคา ซึ่งมีส่วนทำให้ยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดพื้นที่จังหวัด EEC เพิ่มขึ้นอีกด้วย