รอบรู้กับบีโอไอ

10 พฤษภาคม 2564
รอบรู้กับบีโอไอ
คณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ที่ชื่อ “Sleepmore” ผู้ช่วยคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเชิงรุก  เป็นปัญหาใหญ่ของประชากรไทยวัยกลางคนมากถึง 11% โดยมักพบในเพศชาย และคนที่มีภาวะอ้วน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพการคัดกรองรวดเร็วถึง 93% ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที 
การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นอีกหนึ่งกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมในประเภทกิจการซอฟต์แวร์  โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 - 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน 
ศึกษารายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมคลิก>> https://www.boi.go.th/upload/section4_th_wt_link.pdf?fbclid=IwAR0eIbpEaWNEFbtknJBqJ28Mv1iXzExzfjdA3PKqsCWsDLrQFoxx4JL7QXw