สศอ.ดัน“โอเลโอเคมีคัล” พัฒนา 6 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

12 พฤษภาคม 2564
สศอ.ดัน“โอเลโอเคมีคัล” พัฒนา 6 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ปัจจุบัยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านที่ต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะกระแส “Zero Palm Oil” ในภาคขนส่งของยุโรป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ซึ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ในขณะนี้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยส่วนใหญ่แปรรูปในขั้นต้น แบ่งเป็น การผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค 39% ผลิตไบโอดีเซล 46% ส่งออก 6% และเก็บสต็อก 7%  อ่านต่อที่นี่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936947