นักลงทุนจากประเทศเยอรมนี ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ E.Go Mobile

12 พฤษภาคม 2564

นักลงทุนจากประเทศเยอรมนี ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ E.Go Mobile

ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่สามารถผลิตชิ้นส่วน
โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนมาเปิดโรงงานที่ไทยในอนาคตอันใกล้นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
คุณภัทรกฤตย์ โทร 02-5538388 คุณณชนก โทร 02-5538436
http://build.boi.go.th/TH/news/1708/SOURCING?fbclid=IwAR3trKg70e_SQMhYJxAL65iLkhVPzc-x3k9ZNsbnYom-t6Tp-hu7T-iZr4o