บีโอไอ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

18 พฤษภาคม 2564

บีโอไอ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ 
"Think Resilience, Think Thailand: A Prime Business Location for Swiss Investors" 
 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 เวลา 15.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
บรรยายผ่าน ZOOM Webinar
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://zoom.us/webinar/register/WN_vrblck1FRwmUh0T79zbhZQ
*** ไม่มีค่าใช้จ่าย