สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model”

17 พฤษภาคม 2564

เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เดนมาร์กครบรอบ 400 ปี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

- กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model” 
-โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยและเดนมาร์กในอุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง
1. วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2564
2. เวลา 14.00 - 16.00 น. (เวลาประเทศไทย)
3. การลงทะเบียน: กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด
*** ไม่มีค่าใช้จ่าย

- The Royal Thai Embassy, Copenhagen, in collaboration with Thailand’s National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and Thailand Board of Investment (BOI), is organizing a webinar entitled “Thai – Danish Cooperation on Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model”. This event brings together key stakeholders ranging from government officials to research community and to the private companies from Thailand and Denmark to exchange experience and knowledge on how to successfully bring BCG strategy into actions and to achieve the set goals. The webinar also aims to promote new business and investment partnership between Thailand and Denmark in the BCG-related industries.
-The webinar consists of 3 sessions:
1. Policy – Maker Session: Uncovering Denmark’s Path to a Circular Bio-economy – Lessons Learnt for Thailand’s BCG Economy Model.
2. Business and Investment Session: Opportunities and Investment Support Measures for BCG Economy in Thailand.
3. Business Case Session: A Look into Bio-Circular-Green (BCG) Solutions: An Inspiration for Thai-Danish New Business Partnership.
- Date: 31 May – 2 June 2021
- Time: 02.00 – 04.00 pm. (BKK Time)
- Registration: Please scan QR code.