บีโอไอเร่งดึงลงทุนหลังโควิด ดันไทยฮับธุรกิจระหว่างประเทศ

24 พฤษภาคม 2564

บีโอไอเร่งดึงลงทุนหลังโควิด ดันไทยฮับธุรกิจระหว่างประเทศ


ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ทั่วโลก แต่การดึงการลงทุนยังมีความเข้มข้นในหลายประเทศ เพื่อให้สามารถลงทุนได้ทันทีเมื่อการระบาดคลี่คลายลง โดยจำเป็นที่ไทยจะต้องสร้างความพร้อมเพื่อดึงการลงทุนกับประเทศคู่แข่ง อ่านต่อที่นี่ .... 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939572