บีโอไอ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "1st Netherlands Thai Business Forum - Think Resilience, Think Thailand"

05 มิถุนายน 2564

บีโอไอ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "1st Netherlands Thai Business Forum - Think Resilience, Think Thailand" 

เพื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ความท้าทาย และโอกาสหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจในไทย และอาเซียนด้วย 
- วันที่: 16 มิ.ย. 2564
- เวลา: 15.00 - 16.30 น. (เวลาประเทศไทย)
การลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_BlgJFLJ-Tc6eBSL9o_R1fA
/ไม่มีค่าใช้จ่าย