ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจรโดยคนไทย เพื่อคนไทย

08 มิถุนายน 2564

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจรโดยคนไทย เพื่อคนไทย

ห้องปฏิบัติการกลางแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรในที่เดียว สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942155