บีโอไอ เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 19"

10 มิถุนายน 2564

บีโอไอ เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
"สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 19"

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก
-สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 มิถุนายน 2564

‼คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 
รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น!! 
ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ได้ที่ Link : https://docs.google.com/forms/d/17wtQ3_MUVfIlx-rLhRajhyjEnNGsDsI8RRMUvyAYkl8/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3I8gDreYhh3drR9qV_ufJRqe6mhCedh6Gpnj3owyXO7syZ7OURSA3ZbfE