ดีพเทค“สตาร์ทอัพ” ตอบโจทย์พัฒนา “อีอีซี”

14 มิถุนายน 2564

ดีพเทค“สตาร์ทอัพ” ตอบโจทย์พัฒนา “อีอีซี”

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปรียบเหมือน sandbox รองรับกลุ่มสตาร์ทอัพที่จะนำเทคโนโลยีและแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่จะตอบสนองความต้องการของพื้นที่ตลอดห่วงโซ่อุปทานของหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายได้
อ่านต่อที่นี่ >>> https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943114