กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ บีโอไอ โอซากา และ Osaka International Business Promotion Center (IBPC)

21 มิถุนายน 2564

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ บีโอไอ โอซากา และ Osaka International Business Promotion Center (IBPC) 
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมออนไลน์ Online Roundtable Meeting 
“BUSINESS OPPORTUNITIES AND COLLABORATION BETWEEN KANSAI REGION AND THAILAND IN MEDICAL DEVICE INDUSTRY”

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.00-14.30 น. ตามเวลาประเทศไทย 
 ผ่านทาง ZOOM 
สมัครเข้าร่วมหรือดูรายละเอียด http://build.boi.go.th/TH/news/1716/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โทรศัพท์ 02553 8111 กด 6 
คุณภัทรกฤตย์ ต่อ 8388 
คุณอคิรา ต่อ 6248
****ไม่มีค่าใช้จ่าย