กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม "สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอด ศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี"

22 มิถุนายน 2564

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

"สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอด ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย                     
 กับการใช้เทคโนโลยี"

ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โทรศัพท์ 02 553 8111 กด 6  คุณระพีพรรณ ต่อ 6163                         
คุณศิริน ต่อ 6184 คุณอัจฉราพรรณ ต่อ 6111
ผ่านโปรแกรม ZOOM 
ลิงค์สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
http://build.boi.go.th/TH/news/1721/