ภาพกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม Online ***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

24 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม Online 
***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.30 น. 
ณ ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี


workshop ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง : การให้บริการของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร (รอบเช้า) เวลา 09.00 น.-12.00 น.
โดยวิทยากร : คุณภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

workshop ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง : การให้บริการของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และการเปิดดำเนินการ (รอบบ่าย) เวลา 13.30 น.-16.30 น.
โดยวิทยากร : คุณสมภพ ไขโพธิ์ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และคุณอัญมณี เครือมาลี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ