การไฟฟ้าผสานภาคเอกชน หนุนเชื่อมโยงโครงข่ายรถอีวี

29 มิถุนายน 2564
การไฟฟ้าผสานภาคเอกชน หนุนเชื่อมโยงโครงข่ายรถอีวี
ชี้ตอบโจทย์ลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ แนะเชื่อมโยงฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่นใช้งานปั๊มชาร์จ
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ในเดือน พ.ย.นี้ ที่ประเทศอังกฤษ คาดการณ์ว่า ทางประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมประกาศเป้าหมาย carbon neutrality เช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ไทยไม่ตกเทรนด์ อ่านต่อที่นี่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945899