กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ (ใครว่ายาก)”

05 กรกฎาคม 2564

กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง 
“รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ (ใครว่ายาก)” 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.20-17.30 น.

 ผ่านโปรแกรม Zoom
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/h9EMT
หรือสแกน QR Code 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 02-553-8111 ecosystem@boi.go.th
1. คุณวีรพล เบอร์ต่อ 6178 weeraphon@boi.go.th 
2. คุณประภัสสร เบอร์ต่อ 8399 prapassorn@boi.go.th 
3. คุณจิตติมา เบอร์ต่อ 8207 jittima@boi.go.th 
****ไม่มีค่าใช้จ่าย