​"ปรับปรุงนโยบาย เพิ่มสิทธิประโยชน์ จูงใจให้เกิดการวิจัยและพัฒนาฯ

05 กรกฎาคม 2564

"ปรับปรุงนโยบาย เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม เร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 
หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลมุ่งสร้างบุคลากรด้านไอที ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม"

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ
การแถลงข่าวผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ
30 มิถุนายน 2564 https://www.youtube.com/watch?v=XUEoqsbgEC4