“แหลมฉบัง เฟส3 ”ปูทางรับส่งออกรถยนต์แรง

02 กรกฎาคม 2564
เดือนพ.ค.2564จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิต 140,168 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 150.14% ในจำนวนนี้เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 126.01%
เดือนพ.ค.2564จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิต 140,168 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 150.14% ในจำนวนนี้เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 126.01% ทำให้พ.ค.มีจำนวนรถยนต์ส่งออกจำนวน81,284 คัน สัดส่วน 57.99% ของยอดการผลิตทั้งหมด จากยอดการส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ประเมินว่าไทยต้องเสริมศักยภาพการส่งออกด้านอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การกระตุ้นตลาด

ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ

ทั้งนี้ หลังโครงการแล้วเสร็จจะทำให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันรองรับตู้สินค้าของแหลมฉบังเท่ากับ 11.1 ล้านตู้ต่อปี และเมื่อก่อสร้างระยะที่ 3 แล้วเสร็จจะรองรับตู้สินค้าได้ประมาณปีละ 18 ล้านตู่ต่อปี

นอกจากนี้ ศักยภาพแหลมฉบังยังจช่วยเพิ่มความสามารถการขนส่งรถยนต์จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อไป ได้อีกด้วย