รู้รอบกับบีโอไอ

09 กรกฎาคม 2564
รู้รอบกับบีโอไอ
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุทุเรียนสด จัดเป็น Active Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ ช่วยควบคุมคุณภาพภายในบรรจุภัณฑ์ ยืดอายุการวางจำหน่ายและรักษาคุณภาพ เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่บีโอไอให้การส่งเสริมในประเภทกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะซึ่งเป็นกิจการใหม่ โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
ติดตามข่าวประเภทกิจการบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ได้ที่คลิก https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128015&language=th&fbclid=IwAR1H0C26wV5LtbbN9tCyK3Vccw1bs66cX0ebsrlsW-TMldefUsvGLrTkBG4