ประกาศจาก BOI แหลมฉบัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

10 กรกฎาคม 2564

ประกาศจาก BOI แหลมฉบัง......เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เจ้าหน้าที่ ศทภ.4 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน-นอก สถานที่ตั้ง (Work form home) ระหว่างวันที่  12- 30 กรกฎาคม 64 

ขอความร่วมมือจากบริษัทในการรับ-ส่ง เอกสาร และการรับคำปรึกษา ดังนี้
1. การยื่นเอกสารสามารถยื่นได้ดังนี้
* ทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน
* กล่องรับเอกสารหน้าสำนักงาน
2. หนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทางสำนักงานจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (EMS)
3. บริษัทสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังนี้
* โทรศัพท์
* อีเมล์
* ระบบ Zoom (กรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สามารถทำการนัดหมายและติดต่อผ่านระบบ Zoom